Nghề nghiệp

Thứ tư, 19/06/2019, 06:09 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Danh sách ứng viên thi tuyển các vị trí tại miền Trung

24/07/2013

Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN.IT) xin thông báo danh sách các ứng viên và thời gian thi tuyển các vị trí tại miền Trung.

STT Họ và tên Quê quán Năm sinh  Giới tính Thi ngày Thời gian 
Từ giờ  Đến giờ 
I Vị trí ứng viên:  Cán bộ triển khai và bảo trì phần mềm            
1 Lê Xuân Lang Bình Định 16/09/1990 Nam Sáng ngày 21/7 08h35 11h35
2 Nguyễn Văn Tuấn Nghệ An 08/10/1990 Nam Sáng ngày 21/7 08h35 11h35
3 Y Duy Byă Đăk Lăk 15/11/1989 Nam Sáng ngày 21/7 08h35 11h35
4 Đinh Lang Việt Nghệ An 21/07/1991 Nam Sáng ngày 21/7 08h35 11h35
5 Lê Văn Vũ Đăk Lăk 11/05/1989 Nam Chiều ngày 21/7 13h45 16h45
6 Phùng Văn Thủy Đà Nẵng 27/06/1980 Nam Sáng ngày 20/7 09h15 12h15
7 Đoàn Trung Hiếu Đà Nẵng 12/10/1990 Nam Sáng ngày 20/7 09h15 12h15
8 Dương Hồng Lộc Quảng Nam 17/07/1989 Nam Sáng ngày 20/7 09h15 12h15
9 Nguyễn Thanh Tứ Ninh Bình 20/09/1989 Nam Sáng ngày 20/7 09h15 12h15
10 Nguyễn Văn Minh Trí Đà Nẵng 27/02/1989 Nam Chiều ngày 20/7 13h30 16h30
11 Trần Đăng Lực Quảng Trị 10/10/1991 Nam Chiều ngày 20/7 13h30 16h30
12 Trần Quang Minh Đà Nẵng 02/08/1976 Nam Chiều ngày 20/7 13h30 16h30
II Vị trí ứng viên: Kỹ sư quản trị mạng (Network)            
1 Bùi Quốc Thịnh Quảng Nam 20- 04-1990 Nam Sáng ngày 21/7 08h35 10h35
2 Nguyễn Văn Phú Đà Nẵng 9/9/1987 Nam Sáng ngày 21/7 08h35 10h35
3 Lê Đăng Việt Thanh Hóa 28/11/1990 Nam Sáng ngày 21/7 08h35 10h35
4 Nguyễn Trọng Vũ Quảng Nam 07/04/1989 Nam Chiều ngày 21/7 13h45 15h45
5 Ngô Văn Mỹ Quảng Nam 02/01/1980 Nam Sáng ngày 20/7 09h15 11h15
6 Lê Tiến Dũng Đà Nẵng 25/09/1081 Nam Sáng ngày 20/7 09h15 11h15
7 Nguyễn Văn Duy Quảng Nam 03/10/1988 Nam Sáng ngày 20/7 09h15 11h15