Nghề nghiệp

Thứ tư, 21/08/2019, 09:39 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Danh sách ứng viên thi tuyển vị trí Vận hành hệ thống thông tin nội bộ

24/07/2013

Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN.IT) xin thông báo danh sách các ứng viên thi tuyển vị trí Vận hành hệ thống thông tin nội bộ.

STT Họ và tên Năm sinh  Giới tính Vị trí ứng tuyển
1  Đại Nam 1988 Nam 2
2  Đặng Văn Giang  1985 Nam 3
3 Bùi Công Sáng 1985 Nam 1
4 Bùi Lưu Quỳnh 1986 Nam 1
5 Bùi Xuân Linh 1987 Nam 2
6 Đặng Đình Thái 1981 Nam 2
7 Đinh Ngọc Cường 1983 Nam 2
8 Đoàn Đức 1982 Nam 3
9 Dương Công Phi 1986 Nam 2
10 Hoàng Đình Mạnh 1986 Nam  2
11 Hoàng Thị Thùy Linh 1980 Nữ 1
12 Lại Thế Hùng 1976 Nam 1
13 Lại Thế Tài  1984 Nam 2
14 Lê Mạnh Linh 1983 Nam 1
15 Lê Ngọc  Hường 1976 Nam 1
16 Lương Đức Thành 1977 Nam 2
17 Mai Như Thảo 1982 Nam 2
18 Nguyễn Cảnh Việt  1964 Nam 2
19 Nguyễn Duy Huyển 1985 Nam 1
20 Nguyễn Duy Thắng 1984 Nam 2
21 Nguyễn Hồng Quân 1980 Nam 3
22 Nguyễn Khắc Dương 1980 Nam 2
23 Nguyễn Lâm Tùng  1987 Nam 2
24 Nguyễn Mạnh Hà 1981 Nam 1
25 Nguyễn Minh Hùng 1981 Nam 2
26 Nguyễn Tất Thành  1978 Nam  2
27 Nguyễn Văn Hiếu 1984 Nam 2
28 Nguyễn Vinh Sơn  1984 Nam 3
29 Nguyễn Xuân Anh 1983 Nam 1
30 Phạm Minh Đức 1986 Nam 1
31 Phạm Tuấn Tú 1986 Nam 1
32 Phạm Văn Hùng 1986 Nam 1
33 Phan Thị Thu Hà 1979 Nữ 3
34 Trần  Tiến Duy 1979 Nam 3
35 Trần Đình Thành  1973 Nam 3
36 Trần Đức Khánh 1979 Nam 2
37 Trần Tuấn Trung  1982 Nam 2
38 Trần Văn Vọng 1987 Nam 1
39 Vũ Hải Nam  1989 Nam 2
40 Vũ Hoàng Giang 1980 Nam 1
41 Vũ Minh Thành 1983 Nam 2
42 Vũ Trần Đại  1981 Nam 3
43 Vương Xuân Kiên 1981 Nam 2