Sản phẩm - Dịch vụTích hợp hạ tầng CNTT

Thứ tư, 19/06/2019, 06:42 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Hệ quản trị tài chính (FMIS)

01/10/2012

Hệ quản trị tài chính do EVNICT phát triển là một hệ thống ngoài việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý chi tiết về kế toán, tài sản, vật tư còn có khả năng cho phép tổng hợp dữ liệu, hợp nhất báo cáo theo nhiều cấp và đã được trải nghiệm trong quá trình triển khai thực tế tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam – một trong những Tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

FMISx.jpg

Để phục vụ công tác tài chính thống nhật toàn Tổng công ty Điện lực ( này là Tập Đoàn Điện lực Việt Nam – EVN), EVNICT đã thực hiện kết hợp với các cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật trong toàn ngành thực hiện xây dựng và phát triển hệ thống FMIS.

  • Bắt đầu thực hiện xây dựng từ năm 2000 – 2002
  • Thực hiện kiểm thử, hiểu chỉnh tại dữ liệu thực tế của các doanh nghiệp trong EVN từ 2002- 2004
  • Triển khai diện rộng cho toàn bộ đơn vị trong ngành từ 2004 cho đến này
  • Chương trình đã được hiệu chỉnh 4 lần lớn để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu quản lý cũng như sự thay đổi chế độ tài chính kế toán của nhà nước.
  • Từ 2004 đến ngay chương trình đã liên tục và theo chiến lược bổ xung liên tục các tiện ích, các trí thức nghiệp vụ trong chương trình nhằm đáp ứng tốt hơn, rộng hơn các nghiệp vụ.

               Định hướng phát triển

  • Xây dựng hệ thống quản lý chạy trên nhiều nền database và hệ điều hành khác nhau
  • Phát triển hệ thống mở để tích hợp với các hệ thống quản lý khác ( Nhân sự, lương,..) đáp ứng thành một hệ thống toàn diện cung cấp cho người dùng một công cụ quản lý tổng thể toàn doanh nghiệp

Lợi ích   

- Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp cập nhật thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời

- Là công cụ hiệu quả hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong việc ra quyết định

- Hỗ trợ người dùng nhập liệu, tra cứu mạnh mẽ, dễ dung, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất cho công tác kế toán

- Hệ phần mềm có khả năng tuỳ biến theo nhiều mô hình hoạt động của doanh nghiệp

- An toàn và bảo mật thông tin.

Tính năng
 
FMIS.JPG
    
Mô tả chung về hệ thống

- Phân hệ Tổng hợp kế toán
• Hỗ trợ nhiều mô hình phân cấp: Đơn vị cấp dưới hạch toán độc lập, phụ thuộc, báo sổ…
• Tự động lập các chứng từ kết chuyển, khử trùng vãng lai giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới linh hoạt theo yêu cầu của nghiệp vụ.
• Giải pháp truyền dữ liệu tự động, linh hoạt.
- Phân hệ Tài chính kế toán
• Tự động hoá tối đa các nghiệp vụ.
• Hệ thống báo cáo đa dạng.
• Công cụ kiểm soát và đối chiếu dữ liệu, báo cáo chặt chẽ.
- Phân hệ Quản lý vật tư
• Quản lý được vật tư xuất, nhập, tồn theo: Kho, công trình, hợp đồng, nhà cung cấp, …
• Theo dõi được chất lượng của vật tư, thiết bị
• Hỗ trợ phân bổ các loại phụ phí khi nhập vật tư: Phụ phí về cùng, phụ phí về sau…
• Hỗ trợ quyết toán vật tư công trình.

- Phân hệ Quản lý tài sản cố định
• Quản lý được từng tài sản chi tiết, vị trí, nơi sử dụng, các thiết bị phụ tùng kèm theo,…; theo dõi được lịch sử của tài sản từ khi hình thành.
• Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản theo từng tài sản, từng nguồn hình thành tài sản.
• Đa dạng trong cách thức phân bổ khấu hao.

- Phân hệ Web thông tin tài chính
• Hệ thống web phân tích tài chính được xây dựng nhằm cung cấp nhanh cho những nhà quản trị một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
• Cung cấp tức thời thông tin về tình tài chính của doanh nghiệp.
• Cung cấp các Báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp, phục vụ công tác ra quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp.

Thông tin kỹ thuật    

- Công cụ phát triển: Visual Basic 6.0, Java
- Môi trường chạy: Mạng LAN/WAN
- Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2000

Kinh nghiệm triển khai   

Triển khai trong quy mô của EVN: Hệ thống đã được ứng dụng tại các đơn vị trong EVN (80 đơn vị triển khai với hơn 3.000 điểm):
• Khối nhà máy điện
• Khối truyền tải điện.
• Khối kinh doanh điện.
• Khối Ban QLDA thuộc EVN.
• Các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc EVN (Viện nghiên cứu, Trường học).
• Các đơn vị khối sản xuất khác thuộc EVN: Công Ty Viễn Thông Điện Lực, Công Ty Cơ điện Thủ Đức, Công Ty CP Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh, các công ty Tư vấn điện, …
• Các công ty cổ phần EVN là cổ đông chi phối hoặc góp vốn liên kết.

Một số khách hàng tiêu biểu ngoài EVN:
• Tổng công ty điện lực dầu khí,
• Công ty CP may Thăng Long,
• LICOGI 12,
• Công ty Cổ phần Điện đạm Cà mau ...