Sản phẩm - Dịch vụGiải pháp phần mềm

Thứ bảy, 20/07/2019, 18:26 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Phần mềm Quản lý đo đếm và giao nhận điện năng

01/10/2012

Mục đích của chương trình này là xây dựng chương trình phần mềm quản lý đo đếm và giao nhận điện năng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý tại Tập đoàn và công theo theo dõi, quản lý tại các đơn vị thuộc khối phát điện, truyền tải điện và phân phối điện.

DDDNx.jpgLợi ích
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch các điểm đo đếm (máy biến dòng điện (TI), máy biến điện áp (TU), công tơ đo đếm, hệ số nhân, hệ thống mạch đo, vị trí điểm đo trong sơ đồ một sợi) và chương trình tổng hợp báo cáo phân tích tình hình quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm giao nhận điện năng đầu nguồn của Tập đoàn và các đơn vị (báo cáo thống kê số lượng điểm đo, theo dõi phát sinh, thay thế, bất thường …).
 • Quản lý công tác giao nhận điện năng bao gồm: xây dựng phương thức giao nhận điện năng tại từng điểm đo cụ thể và tổng hợp cho từng đơn vị và toàn Tập đoàn, chương trình tổng hợp tính toán điện năng giao nhận đầu nguồn, điện năng mua bán, điện năng truy thu thoái hoàn, tổn thất điện năng, phát hiện cảnh báo các trường hợp bất thường…
 • Tổng hợp báo cáo giao nhận điện năng chi tiết từng điểm đo đếm và tổng hợp toàn đơn vị theo quy định của Tập đoàn và các đơn vị.
 • Phân quyền quản lý đo đếm và giao nhận điện thực hiện theo mô hình quản lý hiện tại của Tập đoàn. 
 • Cung cấp các thông tin về tình trạng công tơ, chỉ số, sản lượng giao nhận của các đơn vị một cách nhanh chóng, rộng rãi, kịp thời, hiệu quả.
 • Đáp ứng được công tác quản lý của Tập đoàn về hệ thống đo đếm và giao nhận điện năng trên phạm vi toàn quốc, quản lý được công tác theo dõi chỉ số, sản lượng giao nhận và báo cáo của các đơn vị thuộc khối sản xuất, truyền tải, phân phối.
 • Hỗ trợ công tác kiểm tra định kỳ, phát hiện sai lệch giữa hệ thống đo đếm thực tế và hệ thống thông tin quản lý tính toán sản lượng giao nhận.

Tính năng
 • Quản lý điểm đo đầu nguồn
Điểm đo đầu nguồn là điểm đo cho phép xác định được sản lượng điện giao/nhận của các đối tượng tính tổn thất. Hệ thống phải đảm bảo lưu trữ toàn bộ những biến động thông tin của các điểm đo đầu nguồn. Ví dụ: thay đổi tính chất điểm đo, nâng cấp điện áp, thay đổi phương thức giao nhận điện năng,… Người sử dụng có thể theo dõi được thông tin của các điểm đo đầu nguồn tại thời điểm hiện tại hoặc một thời điểm bất kì.

Hệ thống có khả năng kết nối với các hệ thống khác như CMIS, Thị trường điện để tận dụng những thông tin đã có, đồng thời có cơ chế đồng bộ thông tin liên tục, nhằm đảm bảo sự nhất quán về mặt số liệu.
 • Hệ thống đo đếm đầu nguồn
Các thiết bị đo đếm đầu nguồn gồm công tơ, thiết bị biến áp, biến dòng TU, TI và thiết bị đo đếm từ xa RU. Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống quản lý đầu nguồn là các thông số kỹ thuật của các thiết bị này cần được lưu trữ, phục vụ cho nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin.

Hệ thống phải đảm bảo lưu trữ hồ sơ lý lịch của các thiết bị và các thông tin có liên quan đến những lần biến động như: kiểm định, kiểm tra thiết bị, treo/tháo thiết bị. Những thông tin này cần được lưu lại để đáp ứng nhu cầu về theo dõi lịch sử sử dụng thiết bị ở mức đơn giản, không cần quan tâm đến chi tiết tình trạng hiện tại cũng như toàn bộ chu kỳ hoạt động của thiết bị.

Hệ thống cho phép cập nhật sửa dữ liệu, tra cứu thông tin, thực hiện các thao tác nghiệp vụ và xem các báo cáo thống kê liên quan đến thiết bị với chức năng quyền hạn được cấp.

Người sử dụng truy cập vào Hệ thống để xác định được hiện tại một điểm đo đang được gắn những thiết bị nào, các thông số kỹ thuật của thiết bị đó, thông tin các lần treo tháo, kiểm định, kiểm tra thiết bị, xem một thiết bị đã đến hạn kiểm định hay chưa, tình trạng thiết bị tại thời điểm treo tháo hay kiểm tra, kiểm định, lý do treo tháo,…  Người sử dụng truy cập vào hệ thống để xác định xem báo cáo thống kê có liên quan đến thiết bị và tình hình sử dụng thiết bị.
 • Giao nhận điện hàng tháng
Tại từng đơn vị, các nhân viên sẽ thực hiện ghi chỉ số tại công tơ đầu nguồn theo định kỳ hàng tháng. Công tác ghi chỉ số có thể thực hiện bằng tay, sử dụng các thiết bị ghi chỉ số cầm tay (HHU) hoặc truyền số liệu từ thiết bị đo đếm về đơn vị qua modem (AMR) Hệ thống phải cho phép người sử dụng nhập chỉ số bằng tay hoặc đẩy số liệu vào thông qua các file dữ liệu trung gian của các phần mềm do nhà sản xuất thiết bị cung cấp.

Hệ thống sẽ thực hiện kiểm soát chỉ số, phát hiện các tình trạng bất thường của chỉ số; thực hiện tính sản lượng điện giao nhận đầu nguồn, tính hoá đơn nội bộ, in ấn hoá đơn nội bộ.  Từ dữ liệu về điện năng giao nhận, hệ thống cũng sẽ thực hiện tính toán tổn thất điện năng cho toàn đơn vị, phục vụ cho công tác lập báo cáo tổn thất.
Tất cả thông tin về điện năng giao nhận được lưu lại theo lịch sử, cho phép người sử dụng có thể theo dõi hàng ngày, thực hiện lập ra các báo cáo nhanh, cũng như các báo cáo theo quy định theo từng tháng.

Thông tin kỹ thuật   

 • Công cụ phát triển: .Net 2003
 • Database: SQL Server 2000
 • Mô hình kết nối nếu có

Kinh nghiệm triển khai   


Hiện tại phần mềm đã triển khai tổng cộng tại: 38 đơn vị trong ngành điện bao gồm:
 • 21 nhà máy điện.
 • 5 Tổng công ty điện lực và 6 công ty điện lực
 • Tổng công ty truyền tải(NPT) và 4 công ty truyền tải điện.
 • Công ty mua bán điện