Tin tức

Thứ sáu, 10/04/2020, 08:36 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

EVNICT đào tạo kiến thức VTDR và hạ tầng CNTT cho PTC2, PTC3

05/11/2019

Trong tháng 9 và tháng 10/2019, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) phối hợp với Công ty Truyền tải điện 2, 3 (PTC2, 3) tổ chức các lớp bồi huấn kiến thức về Viễn thông dùng riêng (VTDR) và hạ tầng công nghệ thông tin cho các học viên là các kỹ sư tại các Phòng ban, các trung tâm điều khiển, trạm biếp áp 220kV, 500kV.

Các lớp bồi huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn, phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống VTDR và hạ tầng CNTT trong quá trình vận hành.

Tại Công ty truyền tải điện 3, có hai lớp được tổ chức. Lớp thứ nhất “Bồi huấn kiến thức Viễn thông, SCADA phục vụ phối hợp xử lý sự cố, điều hành hệ thống viễn thông ngành điện”, đào tạo trong 08 ngày, từ 19/8 đến 26/8/2019 cho 58 học viên tham dự. Lớp thứ hai “Bồi huấn kiến thức CNTT phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống CNTT ngành điện”, đào tạo trong 08 ngày từ ngày 16/9 đến 23/9/2019 cho 48 học viên.

Đây là năm thứ tư EVNICT tham gia bồi huấn và chia sẻ kiến thức về VTDR và hạ tầng CNTT cho PTC3, do vậy theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty truyền tải điện 3, EVNICT tập trung chủ yếu vào khâu hướng dẫn thực tế và thực hành cho các học viên. Kết quả, sau khóa học các học viên có thể chủ động cấu hình thiết bị truyền dẫn SDH/ Coriant/ hit7025, khai báo kênh truyền E1, kênh truyền Ethernet và khai báo hạ tầng mạng Router, Switch để thiết lập được mạng LAN kết nối điểm – điểm giữa hai trạm, sử dụng được các loại công dụng cụ, máy đo, máy hàn.

Tại Công ty truyền tải điện 2, lớp “Bồi huấn kiến thức về hệ thống điều khiển tích hợp, truyền cắt, truyền dẫn và kết nối rơ le bảo vệ” được tổ chức từ ngày 07/10 đến 14/10/2019 cho 35 học viên tham dự.

Các giảng viên của Phòng VT&CNTT Miền Trung - EVNICT đã giới thiệu tất cả các quy trình, quy định liên quan công tác điều hành phối hợp xử lý sự cố VTDR và hạ tầng CNTT của ngành điện, hướng dẫn chi tiết về lý thuyết và thực hành trực tiếp trên các thiết bị viễn thông như: thiết bị truyền dẫn quang SDH/hit7025, thiết bị ghép kênh PCM, thiết bị truyền cắt bảo vệ (SWT3000), và các thiết bị hạ tầng CNTT như router, Switch, ASA. Các lớp học được diễn ra trong không khí nghiêm túc, các nội dung trao đổi và thực hành bám sát thực tế. Kết thúc lớp học, các học viên đã tham gia đầy đủ và hoàn thành 2 bài đánh giá về lý thuyết và thực hành.

Thông qua các lớp bồi huấn là dịp để các kỹ sư của EVNICT và các cán bộ tại các trạm, phòng ban, trung tâm điều khiển của PTC2, PTC3 có dịp được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và gắn kết với nhau để phối hợp tốt trong quá trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống VTDR và hạ tầng CNTT trên địa bàn Miền trung – Tây nguyên.

Dưới đây là một số hình ảnh các lớp đào tạo tại PTC3:
 


 
 

Thực hành hàn nối cáp quang OPGW, ADSS.

Thực hành khai báo cấu hình truyền dẫn quang SDH/ hitt7025.

Thực hành khai báo thiết bị mạng Switch

Một số hình ảnh lớp đào tạo tại PTC2:

EVNICT