Tin tức

Thứ sáu, 10/04/2020, 11:25 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Công tác triển khai Gói thầu số 8 thuộc Dự án nâng cấp đường trục truyền dẫn quang Bắc – Nam của EVN

01/11/2019

Dự án nâng cấp đường trục truyền dẫn quang Bắc – Nam của EVN là Dự án thay thế các thiết bị truyền dẫn STM-16, thiết lập hệ thống đường trục DWDM với 2 bước sóng 100G trên 02 mạch tại 30 vị trí, bổ sung thiết bị STM-64 tại 19 vị trí.

Đảm bảo dung lượng hệ thống đến hết năm 2030 phục vụ cho kênh truyền điều hành hệ thống điện, vận hành thị trường điện, mạng WAN IP của EVN và cấp kênh truyền kết nối WAN cho các Tổng Công ty.
 
Gói thầu 8 – Cải tạo hạ tầng trạm và cung cấp, lắp đặt thiết bị phụ trợ thuộc Dự án nâng cấp đường trục truyền dẫn quang Bắc – Nam của EVN do EVNCTI thực hiện và EVNICT là đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công, tiếp nhận vận hành hệ thống. Mục tiêu của gói thầu là trang bị bổ sung thiết bị, thi công cáp quang và hoàn hiện hạ tầng nhà trạm đảm bảo môi trường cho các thiết bị truyền dẫn hoạt động cho 28 trạm.
 
Nhân sự thực hiện giám sát thi công là nhân sự kỹ thuật tại Phòng KT, các phòng vận hành miền thuộc EVNICT.
 
Khối lượng công việc cụ thể: Cải tạo toàn bộ nhà trạm 02 trạm lặp N1, N2; Thi công cáp quang nhập trạm cho 20 trạm; Trang bị nguồn AC/DC tại 6 trạm; Trang bị máy nổ, ATS tại 5 trạm.
 
Tính đến hết ngày 15/11/2019, khối lượng công việc đã thực hiện như sau: Hoàn thành cải tạo hạ tầng nhà trạm 02 trạm lặp N1 và N2; Hoàn thành thi công cáp quang nhập trạm cho 20 trạm;Hoàn thành lắp đặt máy nổ, ATS tại 3 trạm; Hoàn thành lắp đặt tĩnh nguồn AC/DC tại 1 trạm. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, dự kiến hoàn thành xong việc thi công trong tháng 12, nghiệm thu xong trong tháng 1/2020.
 
Với vai trò là đơn vị giám sát thi công, EVNICT đã thực hiện tốt công tác giám sát, đảm bảo giám sát nhà thầu thi công đúng thiết kế, thiết bị, vật tư đầu vào được kiểm soát chặt chẽ theo nội dung hợp đồng, công tác báo cáo tiến độ thi công được thực hiện thường xuyên và định kỳ.
 
Những khó khăn trong quá trình thực hiện
 
Đến nay sau gần 4 tháng thi công, tiến độ thực hiện các hạng mục của Gói thầu chưa hoàn thành 100% khối lượng của hợp đồng giữa EVNCTI và CSC do một số nguyên nhân có thể kể đến như: thời gian chờ phê duyệt hồ sơ thi công của nhà thầu với các đơn vị QLVH trạm như: Truyền tải điện, Viettel…; Các điều kiện khách quan như mưa, bão kéo dài trong thời gian cuối tháng 8, đầu tháng 9 gây gián đoạn thi công tại các trạm, điển hình tại N1, N2, các trạm khu vực miền Trung; Công tác chuẩn bị vật tư thi công, thiết bị lắp đặt tại các trạm của nhà thầu chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
 
EVNICT là đơn vị giám sát thi công, do địa điểm thi công trải dài trên cả 3 miền trên cả nước nên  phải bố trí nhân sự giám sát tại cả 3 miền và đảm bảo đủ nhân sự tại tất cả các trạm. Do vậy các phòng vận hành miền đã phải bố trí nhân sự vừa đảm bảo công tác vận hành thường xuyên, xử lý sự cố trên địa bàn vừa phải bố trí đủ nhân sự để giám sát thi công cho Gói thầu số 8.
 
Để đảm bảo tiến độ cho gói thầu số 8 tiếp tục, EVNICT đang tiếp tục thực hiện Công tác giám sát thi công tại các trạm, bố trí đầy đủ nhân sự tham gia giám sát thi công tại các trạm khi nhà thầu thi công. Nghiệm thu các trạm đã hoàn thành, yêu cầu nhà thầu xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại cần khắc phục tại các trạm.