Tin tức

Thứ năm, 21/03/2019, 21:22 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng Quốc gia

22/01/2018

Khóa tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng Quốc gia do GIZ và Bộ Công thương phối hợp tổ chức tại Hà Nội (16/01-17/01) và Vũng Tàu (18/01-19/01) do EVNICT và EPU đào tạo đã diễn ra thành công.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên là các doanh nghiệp, Sở Công thương được hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm quốc gia; Các quy định liên quan về Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng tại doanh nghiệp và Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm quốc gia; Giới thiệu về hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm quốc gia (http://dataenergy.vn) và quy trình báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm quốc gia.

Mặt khác, học viên cũng được cung cấp thông tin về các quy định của nhà nước về Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng tại doanh nghiệp, thông tư 09/2012/TT-BCT; Quy định nộp báo cáo năng lượng qua HTCSDL; Các công văn, các biểu mẫu báo cáo. Các thông tin khai báo cơ bản trên HTCSDL gồm Loại năng lượng; Đơn vị năng lượng; Báo cáo năng lượng tiêu thu hàng năm và kế hoạch 5 năm; Báo cáo kiểm toán năng lượng. Đồng thời giảng viên của EVNICT cũng giới thiệu chức năng & nhiệm vụ của HTCSDL, đối tượng làm việc; Một số khó khăn và hạn chế trong quá trình sử dụng; Quá trình nâng cấp HTCSDL trong năm 2017-2018, các điểm nâng cấp qua

Ngoài ra, các học viên được trao đổi, thảo luận hiệu chỉnh bổ sung các biểu mẫu báo cáo hàng năm, báo cáo kiểm toán để phù với thực tế cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện báo cáo hàng năm, báo cáo kiểm toán ở tại các doanh nghiệp, Sở công thương và được giảng viên giải đáp các số liệu trong biểu báo cáo.

Những hình ảnh buổi tập huấn tại Hà Nội và Vũng Tàu:

Tổ Biên tập, Phòng QLCL