Tin tức

Thứ ba, 21/05/2019, 06:22 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

EVNICT đào tạo, hướng dẫn về quy định phát hành văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số cho các Ban EVN

20/06/2018

Ngày 18/6, EVNICT đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn về quy định phát hành văn bản điện tử và chữ ký số cho các Ban EVN.

 

Nội dung phổ biến, hướng dẫn: Hướng dẫn quy trình phát hành văn bản điện tử, ký số văn bản bằng sim CA, USB- Token trên E-Office và các chức năng khác; Phổ biến các nội dung khác của Quy định, giải đáp vướng mắc về tính pháp lý, quy trình nghiệp vụ trong trao đổi xử lý văn bản để chỉ đạo điều hành.

Các buổi đào tạo EVNICT sẽ hướng dẫn học viên quy trình ban hành văn bản điện tử, quy trình xử lý văn bản điện tử, quy trình lập hồ sơ điện tử và hướng dẫn sử dụng các chức năng khác trên phần mềm EOffice.
 
Chương trình đào tạo được chia làm 03 đợt. Đợt 1: Ngày 18/6/2018 gồm các ban Chiến lược, Kiểm tra giám sát, Tổng hợp thuộc HĐTV, Quan hệ quốc tế, Kế hoạch, Kỹ thuật - sản xuất, Đấu thầu, Quản lý xây dựng, Quản lý đầu tư, An toàn.
 
Đợt 2 được tổ chức vào ngày 19/6/2018 gồm các Ban: Kiểm soát vốn nhà nước,Tổ chức nhân sự, Tài chính kế toán, Văn phòng, Kinh doanh, Khoa học công nghệ môi trường, Quan hệ cộng đồng, Pháp chế, Thị trường điện, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thanh tra bảo vệ, Quản lý  vốn, cơ quan Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Thanh niên, Cơ quan Công đoàn điện lực  Việt Nam.
 
Đợt 3 sẽ tổ chức hướng dẫn cho các CBNV chưa tham gia được các đợt 1 & 2 vào ngày 22/6/2018.
 
Theo Quyết định số 599/QĐ- EVN, Tập đoàn thống nhất kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện đối với nội dung phát hành  văn bản điện tử. Đây là quyết định sẽ làm thay đổi thói quen làm việc truyền thống từ văn bản giấy sang văn bản điện tử của các đơn vị trong Tập đoàn.
 
EVNICT được EVN giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát và hoàn thiện các chức năng, tiện ích trên phần mềm E-office đáp ứng các yêu cầu theo Quy định 599. Phối hợp các các đơn vị thành viên của EVN tổ chức cập nhật và triển khai; hỗ trợ các Tổng công ty triển khai đến các đơn vị trực thuộc các Tổng công ty. Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cập nhật phần mềm và chuyển giao phiên bản chương trình cập nhật cho các đơn vị.
 
Hướng dẫn quy trình ban hành, xử lý văn bản điện tử, quy trình lập hồ sơ điện tử và các chức năng khác trên phần mềm E-office. Chủ trì phối hợp với Văn phòng EVN và các Ban liên quan để hướng dẫn và triển khai tại Cơ quan EVN. Thực hiện các biện pháp để bảo mật an toàn bộ mẫu chữ ký của lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các Ban/Văn phòng trên hệ thống E-office.
 
Tổ chức cải thiện tối ưu phần mềm, trong đó tập trung một số nội dung: Cải tiến các chức năng thuận tiện hơn, đảm bảo tính ổn định, nâng cao hiệu năng xử lý của hệ thống. Nâng cấp phiên bản Mobile đáp ứng các yêu cầu về chức năng chỉ đạo, điều hành xử lý văn bản và tiện ích khai thác theo các văn bản.
 
Đảm bảo đội ngũ hỗ trợ vận hành, bảo trì hệ thống E-office kịp thời cho cơ quan EVN và phối hợp hỗ trợ các đơn vị thành viên của EVN.
 
Một số hình ảnh buổi đào tạo: