Tin tức

Thứ tư, 21/08/2019, 10:53 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

VIETNAM ICT SUMMIT 2018 - Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số

20/07/2018

Ngày 18/7/2018, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (VINASA) và Ban Phát triển kinh tế tư – Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức Diễn đàn cấp cao CNTT-Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018. Đây là lần thứ 8 chương trình được tổ chức với chủ đề: “Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số”.

Diễn đàn có sự tham dự đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các chuyên gia của Estonia, Malaysia, cùng lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp ...quan tâm về ứng dụng CNTT.

Đại diện các phòng phần mềm của EVNICT cũng đã tham dự diễn đàn này để gặp gỡ, tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực; Tiếp xúc với các khách hàng/ đối tác tiềm năng trong lĩnh vực CNTT. Đây cũng là cơ hội quảng bá, truyền thông hình ảnh của EVNICT trên diễn đàn, tham gia thảo luận, góp tiếng nói vào chủ đề chuyển đổi Chính phủ số, Kinh tế số.
 
Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, nêu cao nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số minh bạch, hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân, cho Chính phủ. "Hội nghị lần này là hội nghị hành động, trước hết là xây dựng thành công chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số ở Việt Nam", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.
 
Thủ tướng nhấn mạnh: Với quyết tâm chính trị, thống nhất quan điểm, hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy, nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất những có hiệu quả lớn, Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, xác định rõ mục tiêu, vai trò, trách nhiệm và lộ trình cụ thể trong triển khai Chính phủ điện tử và thiết lập hệ thống chỉ số trong giám sát hiệu quả thực thi.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn
 
Các chuyên gia, diễn giả đến từ Estonia, Malaysia đã chia sẻ kinh nghiệm đi trước trong việc xây dựng Chính phủ số, thực hiện chuyển đổi kinh tế xã hội bền vững trên đất nước họ giúp các chuyên gia, doanh nghiệp, các nhà hoạch định trong nước đưa ra chính sách và bàn thảo nhằm đề xuất các giải pháp, chương trình thực hiện ngay trong giai đoạn 2018 – 2020. Dữ liệu mở sẽ tạo động lực cho phép mọi người truy cập và sử dụng dữ liệu giúp thông tin được nhanh chóng, chính xác, tạo các cơ hội lớn để phát triển kinh tế số.
 
Ông Hannes Astok – phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính phủ số Estonia chia sẻ.

 
Ông Idris Jala, Chủ tịch Công ty tư vấn toàn cầu PEMANDU chia sẻ.
 
Tại diễn đàn Vietnam ICT Summit 2018, các đại biểu đã tập trung thảo luận theo 03 chuyên đề chính, bao gồm:
 
Chính phủ số (xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, minh bạch, hiệu quả, cung cấp dịch vụ công trực tuyền cấp độ cao cho người dân và doanh nghiệp).
 
Kinh tế số (xây dựng môi trường kinh doanh số; lựa chọn các ưu tiên phát triển kinh tế số của Việt Nam (nông nghiệp, du lịch, CNTT, thương mại điện tử, tài chính ngânh hàng…); thúc đẩy các nền tảng, mô thức kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo).
 
Hạ tầng số (xây dựng các cấu phần của hạ tầng số phù hợp với chính phủ số và phát triển kinh tế số của Việt Nam như Hạ tầng thiết bị, Hạ tầng kết nối, Hạ tầng dữ liệu, Hạ tầng ứng dụng và Hạ tầng nhân lực…).
 
Theo số liệu khảo sát của VINASA với 180 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp diễn đàn năm nay có 28,9% hiện đang triển khai các hoạt động chuyển đổi số, 32,2% trả lời “Đã hiểu và đã sẵn sàng mọi nguồn lực cho chuyển đổi số” và không có phiếu nào đề cập là không có hiểu biết và hành động để thúc đẩy chuyển đối số trong cơ quan, tổ chức của mình.

Đi đôi với phát triển kinh tế số là hạ tầng số, cũng trong hội nghị chuyên đề “Hạ tầng số” đã đề cập đến vấn đề xây dựng hạ tầng thiết bị, dữ liệu, ứng dụng, pháp lý và nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và phát triển kinh tế số Việt Nam.
 
Chính phủ số được công nhận là một sáng kiến quan trọng đối với cải cách hành chính công, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu nỗ lực cho cả chính phủ và người dân. Việc xây dựng Chính phủ số tạo ra các giá trị mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giúp các Chính phủ minh bạch và hiệu quả hơn. Trong khi đó, dữ liệu mở sẽ sẽ tạo động lực cho phép mọi người truy cập và sử dụng dữ liệu giúp thông tin được nhanh chóng, chính xác, tạo các cơ hội lớn để phát triển kinh tế số.
 
Chính phủ Việt Nam đang thể hiện những nỗ lực và quyết tâm cao trong việc xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số minh bạch, hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân. Một loạt các kế hoạch, chương trình được đặt ra, phấn đấu đưa Việt Nam vào Top 4 Asean về dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử. Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018 đặt trọng tâm là thu nhận những kinh nghiệm của các nước đi trước, tập hợp tri thức các chuyên gia, doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và bàn thảo nhằm đề xuất các giải pháp, chương trình thực hiện ngay trong giai đoạn 2018 – 2020, để cụ thể hoá quyết tâm của Chính phủ.
 
Một số Hình ảnh tại Diễn đàn:
 

 

 
 

 

 
 
 

EVNICT