Tin tức

Thứ tư, 21/08/2019, 09:43 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

EVNICT đào tạo triển khai E-Office 3.0 cho EVNGENCO 2

27/07/2018

Ngày 20/7, tại trụ sở EVNGENCO 2, các chuyên gia của EVNICT đã đào tạo triển khai hệ thống chương trình quản lý công văn và điều hành công việc trên E-Office 3.0 cho tất cả các đơn vị trong toàn Tổng công ty qua hội nghị truyền hình.

 

Ông Nguyễn Văn Khoa- Chuyên viên dự án E-Office đang hướng dẫn triển khai E-Office 3.0 qua hội nghị truyền hình tại EVNGENCO 2.

 

 

Tham gia buổi hội nghị truyền hình gồm Lãnh đạo các Ban chức năng/Văn phòng Công đoàn Tổng công ty, Tổ công tác triển khai áp dụng văn phòng điện tử tại Cơ quan Tổng công ty, Văn thư, chuyên viên IT phụ trách văn phòng điện tử và  các đơn vị thành viên.

Tại buổi đào tạo, EVNICT đã hướng dẫn, đào tạo công tác quản trị, quản lý kỹ thuật hệ thống văn phòng điện tử, giới thiệu cách cập nhật E-Office mới, quá trình xử lý văn bản điện tử cho Lãnh đạo, Trưởng/ Phó của các đơn vị bằng chữ ký điện tử. Thông qua đó các đơn vị cũng đã có trao đổi và đặt câu hỏi tình huống xử lý trong quá trình triển khai chữ ký số.

Hiện nay, EVNGENCO 2 cơ bản đã triển khai sơ bộ các bước hướng dẫn quy trình ban hành, xử lý văn bản điện tử, quy trình lập hồ sơ điện tử và các chức năng khác trên phần mềm E-office 3.0 với các đơn vị thành viên, đồng thời thực hiện các biện pháp để bảo mật an toàn bộ mẫu chữ ký của lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các Ban/Văn phòng trên hệ thống E-office. Dự kiến sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2018.

EVNICT