Tin tức

Thứ tư, 21/08/2019, 10:40 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

EVNICT tổ chức đào tạo bảo trì phần mềm tại miền Bắc

06/10/2018

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT) phối hợp cùng Trung tâm đào tạo – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã và đang tổ chức các khóa đào tạo bảo trì phần mềm, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị tại miền Bắc.

Công tác chuẩn bị kết nối máy tính trước khi buổi đào tạo bắt đầu
 
Việc đào tạo này nhằm từng bước cải tiến và phát triển công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các đơn vị trong EVN.

Tham dự khóa đào tạo có tổng cộng 4.568 cán bộ phụ trách, chuyên viên các đơn vị bao gồm: Tổng công ty Phát điện 1,2,3, các đơn vị thuộc Khối Nhà máy Điện, Khối Công ty điện lực, các Công ty cơ khí, Công ty tư vấn, các đơn vị Phụ thuộc khối nhà máy điện, các Ban quản lý dự án, Trung tâm điều độ quốc gia (A0), Công ty Mua bán điện, Trung tâm thông tin Điện lực và các công ty khác.
 
Theo kế hoạch đào tạo, giảng viên của EVNICT sẽ tổ chức cập nhật bảo trì các phần mềm, hướng dẫn các tính năng mới; giải đáp thắc mắc, ghi nhận lỗi hoặc yêu cầu mới để cập nhật hiệu chỉnh các phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
Theo đó tại khóa đào tạo lần này, các phần mềm Công nghệ thông tin cần bảo trì, cập nhật cho các đơn vị gồm có: 

1. Phần mềm Quản lý kỹ thuật nhà máy điện (PMIS)

2. Phần mềm hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS).

3. Phần mềm tin học hóa văn phòng (E-office).

4. Phần mềm Đo đếm và giao nhận điện năng

5. Phần mềm Quản lý thông tin khách hàng (CMIS)

6. Phần mềm Dự toán sửa chữa lớn

7. Phần mềm Quản lý tài chính (ERP):  Riêng phần mềm Quản lý tài chính ERP được chia thành nhiều phân hê bao gồm:

             • Phân hệ PO (Phân hệ PO (Quản lý mua sắm).

             • Phân hệ INV (Quản lý kho, kế toán vật tư).

             • Phân hệ AP (Quản lý các khoản phải trả, Thuế đầu vào).

             • Phân hệ AR (Quản lý các khoản phải trả, Thuế đầu vào).

             • Phân hệ CM, TAX (Quản lý tiền mặt, Tổng hợp bảng kê thuế).

             • Phân hệ PM (Quản lý kế toán dự án, tài sản cố định, công cụ dụng cụ).

             • Phân hệ FA (Quản lý tài sản cố định, Công cụ dụng cụ).

             • Phân hệ GL-CO (quản lý sổ cái – chi phí giá thành).

             • FMIS (Hệ quản trị tài chính)
 
Dự kiến trong tháng 11 và 12 năm 2018, EVNICT sẽ tiếp tục tổ chức khóa đào tạo tại miền Nam cho khối các công ty điện lực, bao gồm: Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM và PC Đồng Nai.
 
Một số hình ảnh trong công tác triển khai đào tạo:
 

Giảng viên EVNICT tham gia đào tạo


Công tác chuẩn bị tài liệu cho buổi đào tạo

Toàn cảnh buổi đào tạo Phần mềm quản lý tài chính (ERP) – 10 phân hệ
 

EVNICT