Giới thiệuSơ đồ tổ chức

Thứ hai, 19/03/2018, 19:10 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Cơ cấu tổ chức

14/11/2017

Hiện nay, Trung tâm Viễn thông và CNTT (EVNICT) có ban Giám đốc và 15 phòng chức năng, 3 tổ/Dự án.


Ban Giám đốc Trung tâm gồm có:

Ông Phạm Dương Minh - Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc

Ông Phạm Ngọc Hiển- Phó Giám đốc