Giới thiệuSơ đồ tổ chức

Thứ tư, 19/06/2019, 06:12 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Cơ cấu tổ chức

14/11/2017

Hiện nay, Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT(EVNICT) có ban Giám đốc và 15 phòng chức năng, 3 tổ/Dự án.


Ban Giám đốc Công ty  gồm có:

Ông Phạm Dương Minh - Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc

Ông Phạm Ngọc Hiển-  Phó Giám đốc

Nguyễn Trường Giang-  Phó Giám Đốc