Giới thiệuLĩnh vực hoạt động

Thứ tư, 19/06/2019, 05:46 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Lĩnh vực hoạt động

12/05/2015

Theo Quyết định số 86/QĐ- EVN ngày 06/4/2015 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Viễn thông và CNTT (nay là Công ty Viễn thông điện lực và CNTT) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh

1. Mục tiêu hoạt động

 a. Giữ vai trò là đơn vị đầu mối và nòng cốt để xây dựng, triển khai và vận hành ổn định, tin cậy hệ thống viễn thông dùng riêng, công nghệ thông tin, tự động hóa và điều khiển; đảm bảo phục vụ tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh điện năng của EVN.

b. Kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; tối ưu hóa chi phí, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của EVN đầu tư tại EVNICT hiệu quả và đúng quy định; hoàn thành các nhiệm vụ khác do EVN giao.

2. Ngành nghề kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng, triển khai và quản lý công nghệ thông tin, các phần, mềm dùng chung, tự động hóa và điều khiển, hệ thống viễn thông dùng riêng phục vụ cho điều hành sản xuất kinh doanh điện năng của EVN. 

2. Thực hiện công tác vận hành, sửa chữa, nâng cấp hệ thống viễn thông dùng riêng phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện của EVN. 

3. Lập trình máy vi tính.

4. Kinh doanh cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin.

5. Kinh doanh các thiết bị máy vi tính, đo lường xa, điện tử chuyên dụng, tự động hóa và điều khiển.

6. Quản lý vận hành hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện và hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu số, quản trị, duy trì, bảo hành, bảo dưỡng, bảo hành các sản phẩm nội dung thông thông tin số. 

b. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

6.  Thiết kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm bao gồm sản xuất đóng gói; sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; sản xuất phần mềm nhúng; hoạt động gia công phần mềm và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm;

7. Thực hiện quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;

8. Thực hiện chuyển giao công nghệ phần mềm; tích hợp hệ thống; bảo đảm an toàn cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm;

9. Thực hiện tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; dịch vụ công nghệ thông tin liên quan khác đến máy vi tính;

10. Cung cấp nội dung thông tin trên Internet (ICP).

11. Kinh doanh cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình.

12. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập đầu tư dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn lập dự toán, tư vấn đấu thầu và giám sát thi công, xây lắp, bảo dưỡng, các công trình viễn thông - công nghệ thông tin, điện tự tự động hóa và điều khiển. 

13.  Kinh doanh cung cấp các dịch vụ truyền thông, quảng cáo.

14.  Phát triển sản phẩm, kinh doanh và cung ứng dịch vụ liên quan đến các hệ thống điều khiển tự động (trạm biến áp, nhà máy điện,…), hệ thống SCADA/Mini SCADA, tự động hóa công nghiệp;

15. Kinh doanh các dịch vụ nghiên cứu, phát triển, tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và điều khiển.

16.  Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ các công trình công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và điều khiển.

c. Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVN có thể bổ sung cho EVNICT các ngành nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với các nghành nghề kinh doanh của EVN.